Intencja za uwikłanych w aborcję

Intencje za kobiety, które stoją przed decyzją aborcji, aby Duch Święty przyszedł z miłością i radością. Za mężczyzn aby godnie stawali w prawdzie i odwadze aby godnie wspierali kobiety. Za wsparcie w rodzinie. Za kobiety  i mężczyzn, którzy już dokonali aborcji.

Comments are closed.