Intencja za syna

Proszę o modlitwę za mojego syna, o prowadzenie przez Ducha Świętego by podejmował dobre decyzje zgodne z wola Bożą.

Comments are closed.