Intencja za śp. Jerzego

Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego miłosierdzia; przyjmij dusze sługi Twego Jerzego i zmarłych dzisiaj w nocy, którym kazałeś opuścić tą ziemie, do krainy światła i pokoju i przyłącz je do grona Twych wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Comments are closed.