Intencja za ś.p. Roberta i Krzysztofa

Prośba o modlitwę w godzinę miłosierdzia Bożego za zmarłego Roberta i Krzysztofa aby Bóg ich przyjął do swojego królestwa.

Comments are closed.