Intencja za rodziny bierzmowanych

Prosimy o łaskę nawrócenia dla rodzin kandydatów do bierzmowania, doświadczenia Bożej miłości, otwarcie serc na dary Ducha Świętego i opiekę Maryi.

Comments are closed.