Intencja za Jolę

Modlimy się do Ciebie Panie o szybki powrót do zdrowia Joli po przebytej operacji, o deszcz łask Ducha Świętego i opiekę Maryi dla cale rodziny.

Comments are closed.