Intencja za Joasię

Za Joasie, aby Matka Boża jej błogosławiła przy egzaminach końcowych w szkole.

Comments are closed.