Intencja za Jacka i jego rodzinę

Proszę o modlitwę za Jacka  i jego rodzinę o uzdrowienie z raka płuc. Iz 53, 5: Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Comments are closed.