Intencja za dzieci zagrożone aborcją

Moja Światłości i Miłości, proszę obmyj swoją Najświętszą Krwią wszystkie dzieci zagrożone aborcją i ich rodziny.

Comments are closed.