Intencja za dzieci

Prosimy o przytulenie do Twego Serca Boże Ojcze wszystkich dzieci, które odeszły, a nie zostały ochrzczone.

Comments are closed.