Intencja za dusze śp.

Proszę o wieczne odpoczywanie dla babci Stasi, babci Marysi, Franciszka, Rudolfa, Stanisława i Lesława.

Comments are closed.