Intencja za Dominika

Proszę o nawrócenie syna Dominika, o uwolnienie go od wszelkich zniewoleń i zwrócenie się jego do Ciebie Panie.

Comments are closed.