Intencja o wyniesienie na ołtarze

Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, ktorymi napełniłeś sługę Twego Wenantego Katarzyńca; on przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Comments are closed.