Intencja o pracę

Bracia i Siostry, bardzo Was proszę o modlitwę za mnie – o światło Ducha Świętego w rozeznaniu mojego życia zawodowego. W szczególności proszę naszego Pana Jezusa o szybką interwencje w sprawie zmiany pracy – Jezu Ty się tym zajmij. Michał.

Comments are closed.