Intencja o potomstwo

Boże Ojcze  Wszechmogący, w swej nieskończonej miłości pobłogosław darem macierzyństwa wszystkich pragnących potomstwa. Napełnij ich domy radością i rodzinnym szczęściem.

Comments are closed.