Intencja o pokój w Syrii

Męczennicy z góry Ararat prosimy Was o laskę pokoju dla Syrii, Iraku i Bliskiego Wschodu. Niech Wasze orędownictwo wyprosi u Boga jedność i porozumienie wśród przywódców świata, aby ustały bombardowania i walki zbrojne. Waszej opiece powierzamy wszystkich uchodźców, niech możliwy stanie się dla nich powrót do domów, z których zostali wygnani. Przelaliście krew wyznając wiarę w Jezusa. Wybłagajcie wytrwałość w wierze. Przez Chrystusa Pana naszego Amen

Comments are closed.