Intencja o pokój i porządek w życiu

Proszę o spokój i porządek w życiu.

Comments are closed.