Intencja o nadzieję

Prosimy o Boże Królestwo w życiu kobiety, która chce umrzeć, która nie wierzy w Boga, by spotkała żywego Boga, który da jej prawdziwe życie.

Comments are closed.