Intencja o łaskę Bożą

Proszę o modlitwę w godzinie miłosierdzia w intencji tych, którzy potrzebują natychmiastowej interwencji Boga w swoim życiu.

Comments are closed.