Intencja o łaskę Boga

Proszę o łaskę samodyscypliny dla mnie i dobre  przezywanie każdego dnia, przezwyciężenie lęków i podjęcie dobrych decyzji odnośnie przyszłości. Marzena, Paweł, i wielu nas wszystkich.

Comments are closed.