Intencja o łaskę

Boże Ty jesteś Bogiem obfitości, niechaj wyleje się Twa łaska na tych, którzy pragną, a nie mają.

Comments are closed.