Intencja o Ducha Świętego

Polecajmy w swoich modlitwach  tych, których Pan Bóg powołuje do rożnych posług. Niech natchnie ich sam Duch Święty, a Bóg uzdalnia do działania. Jezu ufam Tobie!  Marta

Comments are closed.