Intencja o doświadczenia Bożej miłości

O doświadczenie Bożej Miłości, pokój serca i łaskę zawierzenia spraw doczesnych naszemu Panu dla osoby Bogu wiadomej.

Comments are closed.