dobra praca

Proszę o łaskę dobrej pracy.Proszę o modlitwę o dar mądrości Bożej w nurtujących mnie sprawach i o łaskę wiary, nadziei i ufności.

Comments are closed.