Dar nieba dla Babci

Proszę Cię Panie Boże o dar nieba dla Babci Marianny i dziękuję Ci za jej życie.

Comments are closed.